Oproep nieuwe leden

Het Zeister Kamerkoor zoekt nieuwe leden. Met name sopranen, tenoren en bassen zijn van harte welkom.
Heeft u interesse? Zie deze website voor verdere informatie of neem contact met ons op.

Hervatting kooractiviteiten

Op 6 juli j.l. is het koor weer begonnen met "live" repetities! Na 8 maanden "online" oefenen, zijn we verheugd dat we weer gezamenlijk kunnen repeteren.

Wanneer we weer een concert kunnen geven is nog onzeker, maar we hopen in het voorjaar 2022 weer te kunnen zingen voor publiek. Zodra meer bekend is kunt u dat hier en op onze Facebook pagina lezen.

Nieuwe dirigent

Na twee-en-een-half jaar onze dirigent te zijn geweest, heeft Guido van Swieten te kennen gegeven dat hij nieuwe wegen gaat bewandelen en dat hij om die reden stopt met zijn werk voor het Zeister Kamerkoor. Met Guido hebben we een prachtig 25-jarig jubileumconcert beleefd en we zijn hem zeer erkentelijk voor hoe hij ons, via on-line repetities, door de moeilijke coronaperiode heeft geloodst.

Per 1 juli 2021 hebben wij Hannie Slingerland als nieuwe (interim)dirigent van het Zeister Kamerkoor verwelkomd. Het koor kijkt er naar uit om met Hannie nieuwe muzikale uitdagingen aan te gaan.