Hervatting kooractiviteiten

Op 1 september j.l. is het koor weer begonnen met "live" repetities! Na 5 maanden "online" oefenen, zijn we verheugd dat we een tijdelijke repetitieruimte hebben gevonden waarin we op gepaste afstand, met inachtneming van alle corona maatregelen, weer gezamenlijk kunnen repeteren.

Wanneer we weer een concert kunnen geven is nog onzeker, maar we hopen in het voorjaar 2021 weer te kunnen zingen voor publiek. Zodra meer bekend is kunt u dat hier en op onze Facebook pagina lezen.

Oproep nieuwe leden

Het Zeister Kamerkoor zoekt nieuwe leden. Met name sopranen, tenoren en bassen zijn van harte welkom.
Heeft u interesse? Zie deze website voor verdere informatie of neem contact met ons op.