Oproep nieuwe leden

Het Zeister Kamerkoor zoekt nieuwe leden. Met name sopranen, tenoren en bassen zijn van harte welkom.
Heeft u interesse? Zie deze website voor verdere informatie of neem contact met ons op.