Groepsfoto van het koor

Nieuwsflits

Het Zeister Kamerkoor zoekt nieuwe leden, vooral mannelijke tenoren. Kan je (eventueel met behulp van mp3 of een instrument) je partij instuderen en heb je zin om er met enthousiasme voor te gaan? Meld je dan bij ons aan! Op 24 en 31 mei a.s. worden open repetities gehouden waarin je kunt meezingen en kennismaken met ons koor. Nadere informatie en hoe je je kunt aanmelden staat op de Actueel pagina.

Over het Zeister Kamerkoor

Het Zeister Kamerkoor bestaat momenteel uit 27 leden. Iedere dinsdagavond wordt er tussen 20.00 en 22.00 uur gerepeteerd onder de inspirerende leiding van dirigent Hannie Slingerland.

Het koor heeft in zijn 27-jarig bestaan een aanzienlijk repertoire opgebouwd van korte en langere a capella liederen in verschillende talen en uit verschillende stijlperioden. Het repertoire omvat zowel profane als geestelijke muziek. Het ZKK streeft ernaar om in goede sfeer samen muziek te maken, waarbij aandacht besteed wordt aan constante verbetering van het niveau.

Het ZKK verzorgt jaarlijks een of twee grote concerten en daarnaast diverse optredens tijdens feesten, jubilea, begrafenissen en andere speciale gelegenheden. In de kerstperiode worden doorgaans één of meerdere uitvoeringen gegeven in kerken, verzorgingshuizen en andere locaties. De muzikale ondersteuning van de kerstviering in het Diakonessenhuis in Zeist is al jaren een vaste traditie. Het Festival Dag der Kunsten kan jaarlijks op de aanwezigheid van het ZKK rekenen.